اجرای ساختمان

برج ایفل (1887-89) پاریس
  • فاطمه زارع
چکیده برج ایفل برج ایفل (La tour Eiffel) شناخته شده‌ترین شاهکار معماری قرن نوزده است. این برج، با سازه‌ مشبک آهنی به ارتفاع 324...