دسته: سوالات متداول اسکیس

سوالات متداول اسکیس
سرور هادیان

سوالات متداوال اسکیس

 زمان برگزاری آزمون اسکیس معماری 1403 به چه صورت می باشد؟ زمان برگزاری آزمون اسکیس پس از اعلام نتایج اولیه آزمون ارشد و نیمه اول

ادامه مطلب