دسته: تاریخ معماری جهان

تاریخ معماری
معماری پدیا

کواداتورا (سقف نگاره توهم¬آمیز)

کوادراتورا چیست؟ در هنرهای زیبا، اصطلاح کواداتورا شکلی از نقاشی دیواری توهم‌زا را توصیف می‌کند که در آن تصاویری از صور معماری بر روی دیوارها

ادامه مطلب
تاریخ معماری
معماری پدیا

معبد پارتنون (ساخت 447-422)

اوج هنر کلاسیک یونانی شاهکار معماری کلاسیک یونان، پارتنون، بزرگترین معبد در آکروپولیس است بر روی تپه ای مسطح که مشرف به شهر آتن است.

ادامه مطلب
تاریخ معماری
معماری پدیا

کلیساهای گوتیک (حدود 1500-1140)

مقدمه اگر معماری رومانسکی بیانگر قدرت محافظتی خدا در زمان‌های پیش‌بینی نشدنی بود، معماری گوتیک به آسمان رسید و کمال خدا را جشن گرفت. با

ادامه مطلب
تاریخ معماری
معماری پدیا

معماری گوتیک (حدود 1120 تا 1500)

مقدمه: کلیسای جامع گوتیک هیچ مدرکی بهتر از کلیسای جامع گوتیک در مورد کیفیت هنر مسیحیت در قرون‌وسطی وجود ندارد. سبک معماری گوتیک برای اولین‌بار

ادامه مطلب
تاریخ معماری
معماری پدیا

سبک معماری گوتیک (حدود 1500-1120)

مقدمه اصطلاح “گوتیک” که به سبک اواخر قرون‌وسطی اطلاق می‌شود، برای اولین‌بار توسط جورجیو وازاری (1574-1511) استفاده شد البته نیمی با شوخی و نیمی با

ادامه مطلب