معماری ژاپن

معماری معابد ژاپن

معماری معابد ژاپن از جمله بودایی و شینتو هم دارای اصول و قواعد مخصوص به خود هستند .البته نا گفته نماند که با ورود آیین بودا در سال 552 میلادی بسیاری از سنتهای کهن ژاپن ،از هم گسست .و اکثراً هنرهای ژاپنی با هنر چینی در هم آمیخته، به ویژه در معماری این اتفاق چشمگیر …

معماری معابد ژاپن ادامه »

با ما در تماس باشید