دسته: معماری ژاپن

معماری ژاپن
معماری پدیا

معماری معابد ژاپن

معماری معابد ژاپن از جمله بودایی و شینتو هم دارای اصول و قواعد مخصوص به خود هستند .البته نا گفته نماند که با ورود آیین

ادامه مطلب
معماری ژاپن
معماری پدیا

معماری ژاپن

معماری در ژاپن هم مانند چین از گودال های(چاله) اوّلیه آغاز می شود وساختمان های ساده با بام کاه گلی و بر روی پایه های خیزرانی محدود می گردید

ادامه مطلب