معماری ژاپن

معماری معابد ژاپن
  • امیررضا یعقوبی
معماری معابد ژاپن از جمله بودایی و شینتو هم دارای اصول و قواعد مخصوص به خود هستند .البته نا گفته نماند که با ورود آیین بودا در...
معماری ژاپن
  • امیررضا یعقوبی
معماری در ژاپن هم مانند چین از گودال های(چاله) اوّلیه آغاز می شود وساختمان های ساده با بام کاه گلی و بر روی پایه های خیزرانی...
با ما در تماس باشید