دسته: وبینارها و سمینار های دکتری

وبینارها و سیمنارها کارشناسی ارشد
معماری پدیا

وبینار وصیت نامه

سلام رفقا🌹میدونیم خیلی تلاش کردی ,خیلی نگرانی و خیلی دانش ات بیشتر از قبل شده! آخرین توصیه ی هر دوره رو بهش میگن «وصیت» دیگه

ادامه مطلب