دسته: ورکشاپ و سمینار مدرسه معماری

مدرسه معماری داخلی
معماری پدیا

بازدید از شمیران سنتر

بازدید از شمیران سنتر – ویژه ترم یک مدرسه معماری داخلی ایرانمجموعه بازدیدهای دانشجویان مدرسه معماری داخلی ایران، راهبردی در جهت آموزش میدانی و آشنایی

ادامه مطلب
مدرسه معماری داخلی
معماری پدیا

بازدید از کارخانه نیلپر

بازدید از کارخانه نیلپر”بازدید از کارخانه مبلمان سازی نیلپر همراه با اساتید مدرسه معماری داخلی” مجموعه بازدیدهای حضوری دانشجویان در جهت ارتقا سطح کیفی آموزش

ادامه مطلب
مدرسه معماری داخلی
معماری پدیا

بازدید از کارخانه فرازین و فانتونی

بازدید از کارخانه فرازین و فانتونیمجموعه بازدیدهای دانشجویان مدرسه معماری داخلی ایران، راهبردی در جهت آموزش میدانی و آشنایی با پروژه های متعدد می باشد.ما

ادامه مطلب