آموزش های رایگان نظام مهندسی
سارا ولی پور

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان از کاربردی ترین مباحث ویژه معماران است و توجه و رعایت الزامات موجود در این مبحث به طور قطع، باعث افزایش کیفیت ساختمان سازی خواهد شد.

ادامه مطلب »
آموزش های رایگان نظام مهندسی
سارا ولی پور

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

مبحث سوم از مباحث مهم کتب مقررات ملی ساختمان است و توجه به آن در حفظ جان و مال انسان ها تاتیرگذار است. امید است با استفاده از این مبحث شاهد

ادامه مطلب »
آموزش های رایگان نظام مهندسی
سارا ولی پور

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی مانند احداث، تخریب، بازسازی، تغییر کاربری و توسعه بنا حاکم است. مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در باب نظامات اداری تدوین شده است.

ادامه مطلب »
با ما در تماس باشید