دسته: مشاوره ارشد

مشاوره ارشد
معماری پدیا

سمینار تصمیم موثر

*این سمینار مختص دانشپذیرانی ست که متقاضی کنکور ارشد معماری,منظر و هنرهای ساخت هستند.سمینار بصورت حضوری و آنلاین در ادامه ی سمینار«نا کافی» برگزارشد و

ادامه مطلب