دسته: معماری چین

سبک معماری چینی
تاریخ معماری جهان
معماری پدیا

سبک های معماری چینی

در ساختمانهای مذهبی اعم از پاگوداها و معبدها می توان دو سبک مشخص معماری چینی را مشاهده کرد .این دو سبک معمولا شمالی و جنوبی خوانده می شود

ادامه مطلب
تاریخ معماری جهان
معماری پدیا

نماد های معماری چینی

بر روی برآمدگی سقف ها مجموعه ای از مجسمه ها طراحی شده اند، که توسط مردی سوار بر سیمرغ هدایت میشوند.و اژدهای سلطنتی به دنبال این مرد سوار بر سیمرغ در حرکت است.

ادامه مطلب
معماری چینی
معماری چین
معماری پدیا

ویژگی های معماری چین

سازماندهی فضایی در معماری چینی از یک سلول آغاز و به یک مجموعه منتهی میشود، بنا به تعبیری سیری است از جهان اصغر تا جهان اکبر.

ادامه مطلب
تاریخ معماری چین
معماری چین
معماری پدیا

تاریخ معماری چین

چین باستان یکی از کهن ترین تمدن های تاریخ است که در سواحل حاصل خیز رود زرد که در دشت شمال چین جاری ست شکوفا شد .جامعه چین از روزگار کهن جامعـــــه ای طبقاتی بوده است و بیشتر شهروندان

ادامه مطلب