سبک های معماری

کلیساهای گوتیک 1140-1500
  • معماری پدیا
کلیساهای گوتیک که از ایل دو فرانس سرچشمه می‌گیرند، همیشه یکباره ساخته نمی‌شدند: بیشتر اوقات، بین 50 تا 100 سال برای تکمیل کامل...
معماری رایانشی
  • امیررضا یعقوبی
پیش از ورود به بحث معماری رایانشی , توجه می کنیم به مطلب قبلی به دنبال اینکه معماری خوب چیست، به این نتیجه رسیدیم که برای رسیدن...