َشهرسازی

شهرسازی چیست و شهرساز کیست
  • پگاه خنجری
چرا باید شهرسازی بخوانیم؟ شهرسازی نگاهی بین رشته ای به برنامه ریزی شهری، طراحی، معماری و جامعه شناسی دارد. دلایل خواندن شهرسازی:...
با ما در تماس باشید