معماری مصر

معماری پادشاهی میانه مصر (2055-1650)

دیباچه: تاریخچه و خصوصیات هنگامی که منتوحوتپ دوم (Mentuhotep II) مصر علیا و سفلی را دوباره توانست متحد کند؛ دوران پادشاهی میانه آغاز شد. در این هنگام، به گونه‌ای مسیر برای رنسانس دوم هنری مصر هموار شد و تِبس (Thebes) برای اولین بار در طول سلسله یازدهم، به عنوان پایتخت و مرکز هنری انتخاب شد. …

معماری پادشاهی میانه مصر (2055-1650) ادامه »

معماری مصر باستان

معماری مصر باستان (3000 ق. م. -200 م.)

کشور مصر باستان، به دو سرزمین مصر علیا و سفلی تقسیم می‌شود و معماری این دو سرزمین، منعکس‌کننده دو ویژگی اصلی در فرهنگ آن است: اول، باور پیرامون زندگی روی زمین در مقایسه با زندگی ابدی است که تاکید بر کوتاه بودن زندگی زمینی دارد؛

معبد آمون

در این بخش از تاریخ معماری مصر به بررسی معبد آمون می پردازیم . ساخت این معابد از الگویی واحد پیروی شده است. الگوی ساخت این معابد ساختاری سه گانه دارند: حیاط، تالار ستون دار و اتاق های جنبی. در این معابد پلان به صورت مستطیل شکل است و از نوعی سلسله مراتب محوری تبعیت مینماید. تمامی فضاهای درونی در پس دیواری نسبتاً بلند محصور می شدند.

معماری مصر

معبد حتشپ سوت در مصر

با روی کارآمدن ملکه حتشپ سوت، تحولات عظیمی در مصر اتفاق افتاد. حتشپ سوت، که همواره لباس مردانه می پوشید و ریش مصنوعی طلایی رنگی می گذاشت، تمام قوانین و رسومات کهن مصری را زیر پا نهاد و خود را پادشاه مصر خواند. او اولین فرعون زنی بود که رسماً بر مصر حکومت کرد.

معماری اهرام مصر

معماری اهرام مصر همواره مورد بحث و گفتگوی باستان شناسان بوده است. پیش درآمد ساخت اهرام سه گانه ی سایت جیزه، هرم پادشاهی مدوم است. معماری این مقبره در حد فاصل بین معماری هرم پلکانی زوسر و اهرام سه گانه قرار دارد و عمده ی اختلاف آن نیز در فرم این هرم نهفته است.

با ما در تماس باشید