دسته: معماری مصر

معماری مصر باستان
تاریخ معماری
معماری پدیا

معماری مصر باستان (3000 ق. م. -200 م.)

کشور مصر باستان، به دو سرزمین مصر علیا و سفلی تقسیم می‌شود و معماری این دو سرزمین، منعکس‌کننده دو ویژگی اصلی در فرهنگ آن است: اول، باور پیرامون زندگی روی زمین در مقایسه با زندگی ابدی است که تاکید بر کوتاه بودن زندگی زمینی دارد؛

ادامه مطلب
تاریخ معماری جهان
معماری پدیا

معبد آمون

در این بخش از تاریخ معماری مصر به بررسی معبد آمون می پردازیم . ساخت این معابد از الگویی واحد پیروی شده است. الگوی ساخت این معابد ساختاری سه گانه دارند: حیاط، تالار ستون دار و اتاق های جنبی. در این معابد پلان به صورت مستطیل شکل است و از نوعی سلسله مراتب محوری تبعیت مینماید. تمامی فضاهای درونی در پس دیواری نسبتاً بلند محصور می شدند.

ادامه مطلب
معماری مصر
معماری مصر
معماری پدیا

معبد حتشپ سوت در مصر

با روی کارآمدن ملکه حتشپ سوت، تحولات عظیمی در مصر اتفاق افتاد. حتشپ سوت، که همواره لباس مردانه می پوشید و ریش مصنوعی طلایی رنگی می گذاشت، تمام قوانین و رسومات کهن مصری را زیر پا نهاد و خود را پادشاه مصر خواند. او اولین فرعون زنی بود که رسماً بر مصر حکومت کرد.

ادامه مطلب
معماری مصر
معماری پدیا

معماری اهرام مصر

معماری اهرام مصر همواره مورد بحث و گفتگوی باستان شناسان بوده است. پیش درآمد ساخت اهرام سه گانه ی سایت جیزه، هرم پادشاهی مدوم است. معماری این مقبره در حد فاصل بین معماری هرم پلکانی زوسر و اهرام سه گانه قرار دارد و عمده ی اختلاف آن نیز در فرم این هرم نهفته است.

ادامه مطلب
معماری مصر
معماری مصر
معماری پدیا

هرم زوسر در معماری مصر

اما هرم زوسر برخالف زیگورات ها یک مقبره است نه یک معبد.از هرم پلکانی زوسر میتوان به عنوان معماری قبر از اهرام و پیشرفته تر از معماری مصطبه

ادامه مطلب
هنر معماری مصر
معماری مصر
معماری پدیا

هنر معماری مصر

پرسپکتیو گزینشی در هنر مصری از اهمیت بسزایی برخوردار است .تا جایی که ارنست گامبریچ بر نقش کلیدی آن در خوانش هنر معماری تأکید می کند .

ادامه مطلب