معماری مصر

معبد آمون
  • امیررضا یعقوبی
در این بخش از تاریخ معماری مصر به بررسی معبد آمون می پردازیم . ساخت این معابد از الگویی واحد پیروی شده است. الگوی ساخت این معابد...
معبد حتشپ سوت در مصر
  • معماری پدیا
با روی کارآمدن ملکه حتشپ سوت، تحولات عظیمی در مصر اتفاق افتاد. حتشپ سوت، که همواره لباس مردانه می پوشید و ریش مصنوعی طلایی رنگی...
معماری اهرام  مصر
  • معماری پدیا
معماری اهرام مصر همواره مورد بحث و گفتگوی باستان شناسان بوده است. پیش درآمد ساخت اهرام سه گانه ی سایت جیزه، هرم پادشاهی مدوم است....
هرم زوسر در معماری مصر
  • امیررضا یعقوبی
اما هرم زوسر برخالف زیگورات ها یک مقبره است نه یک معبد.از هرم پلکانی زوسر میتوان به عنوان معماری قبر از اهرام و پیشرفته تر از...
هنر معماری مصر
  • امیررضا یعقوبی
پرسپکتیو گزینشی در هنر مصری از اهمیت بسزایی برخوردار است .تا جایی که ارنست گامبریچ بر نقش کلیدی آن در خوانش هنر معماری تأکید می...
با ما در تماس باشید