معماری مصر

معبد آمون
  • امیررضا یعقوبی
در این بخش از تاریخ معماری مصر به بررسی معبد آمون می پردازیم . ساخت این معابد از الگویی واحد پیروی شده است. الگوی ساخت این معابد...
معبد حتشپ سوت در مصر
  • معماری پدیا
با روی کارآمدن ملکه حتشپ سوت، تحولات عظیمی در مصر اتفاق افتاد. حتشپ سوت، که همواره لباس مردانه می پوشید و ریش مصنوعی طلایی رنگی...
معماری اهرام  مصر
  • معماری پدیا
معماری اهرام مصر همواره مورد بحث و گفتگوی باستان شناسان بوده است. پیش درآمد ساخت اهرام سه گانه ی سایت جیزه، هرم پادشاهی مدوم است....
هرم زوسر در معماری مصر
  • امیررضا یعقوبی
اما هرم زوسر برخالف زیگورات ها یک مقبره است نه یک معبد.از هرم پلکانی زوسر میتوان به عنوان معماری قبر از اهرام و پیشرفته تر از...
هنر معماری مصر
  • امیررضا یعقوبی
پرسپکتیو گزینشی در هنر مصری از اهمیت بسزایی برخوردار است .تا جایی که ارنست گامبریچ بر نقش کلیدی آن در خوانش هنر معماری تأکید می...