دسته: نور پردازی در معماری

نورپردازی مسکونی
نور پردازی در معماری
معماری پدیا

نورپردازی مسکونی از مناظر کارایی، کیفیت و زیست محیطی

لامپهای التهابی پر سابقه ترین منابع نور مصنوعی در زندگی انسان هستند. در اوایل قرن 21 میلادی، مصرف زیاد انرژی الکتریکی این منابع نوری و بازده پایین آنها (لومن بر وات) باعث شد تا لامپهای فلوئورسنت فشرده (CFL) جایگزین این منابع نوری شوند

ادامه مطلب
نورپردازی معماری و سلامتی انسان
نور پردازی در معماری
معماری پدیا

نورپردازی با رویکرد توجه به سلامت کاربر

زندگی در زمین وابسته به چرخه روز-شب است. تمام انسان ها، حیوانات و گیاهان در چرخه زندگی خود یک ساعت زیستی مشخص دارند که عادات شبانه روزی آنها را کنترل می کند. همانطور که برنده جایزه نوبل در حیطه روانشناسی در اثرش به ما نشان داد، نورپردازی مصنوعی می تواند این عادات شبانه روزی را تغییر دهد.

ادامه مطلب
نورپردازی و سلامتی
نور پردازی در معماری
معماری پدیا

تاثیر نورپردازی بر سلامت انسان

طلیعه قانع در مرکز فناوری نورپردازی کالیفرنیا در مورد تعامل بین نور و سلامت تحقیق می کند,می گوید: ما در مورد سیستم بیولوژیکی در مقابل سیستم بصری نور ، نحوه همگام سازی ساعت شبانه روزی خود برای سلامتی بهتر ، بهداشت نور در محیط و اینکه چرا نباید قبل از خواب با تلفن همراه خود باشید ، صحبت کردیم.

ادامه مطلب