تاریخ معماری جهان

ویژگی های معماری چین
  • معماری پدیا
سازماندهی فضایی در معماری چینی از یک سلول آغاز و به یک مجموعه منتهی میشود، بنا به تعبیری سیری است از جهان اصغر تا جهان اکبر.
معماری معابد آیین جین
  • امیررضا یعقوبی
آئین جین از آئین ای باستانی هند میباشد،جین ها به فن معماری علاقه و دلبستگی داشتند. معابد این آیین در سده های 99 و 91 میلادی جزء...
معماری هند
  • معماری پدیا
هنر و معماری هندی سرشار از رمز پردازی های گوناگون است .در این قسمت از نوشته به مهمترین آنها در حد نیاز اشاره خواهد شد.
معابد غاری هند
  • امیررضا یعقوبی
از دوران آشوکا به بعد برای زاهدانی که به غارها و کوه ها پناه میبردند، پرستشگاه ایی در دل کوه کنده میشد که به چایتا معروفند. این...
استوپا مقبره بودایی در هند
  • معماری پدیا
استوپا اصولا یک مقبره نمادین بودایی به صورت کپه ای از خاک در سده دوم قبل از میلاد بوده است،این بناها ابعاد عظیمی یافتند و به...
معماری بودایی هند
  • معماری پدیا
از معماری هندی پیش از آشوکا چیزی به جز خرابه های موهنجودارو بر جا نمانده است، گویا بناهای هندی عصر بودایی از چوب بوده است، و...
معماری باستانی هند
  • امیررضا یعقوبی
در کشور پاکستان آثار و بقایایی از معماری دوران باستان هند وجود دارد که از جمله ی آنها، بقایای موهنجودارو است. ویرانه های شهر...
ماندالا نماد معماری هند
  • امیررضا یعقوبی
ماندالا نمادی مهم در هنرهای تجسمی هند است، این نماد لفظی سانسکریت میباشد به معنای دایره کامل و همچنین مربع که آن هم درونگرا است....
معبد آمون
  • امیررضا یعقوبی
در این بخش از تاریخ معماری مصر به بررسی معبد آمون می پردازیم . ساخت این معابد از الگویی واحد پیروی شده است. الگوی ساخت این معابد...
با ما در تماس باشید