معماری مدرن

رقابت در معماری با چوب
  • معماری پدیا
فستیوال معماری با چوب جشنواره جهانی معماری (WAF) فهرست نهایی خود را برای جایزه چوب 2021 اعلام کرد. این مسابقه ساختمان های چوبی...
نفوذ طبیعت به معماری
  • معماری پدیا
نگاه الیاسون به معماری و طبیعت در واقع ، این اثر الیاسون نتیجه رویکرد “بیوسنتریک” هنرمند به همه اشکال زندگی در سیاره...