معماری

معماری خوب چیست
  • امیررضا یعقوبی
زمانی که جامعه معماری بتواند برای عبارت معماریِ خوب، درک مشترکی را بین اکثر معماران به وجود آورد، می توانیم انتظار داشته باشیم که...
پشت بند معلق در معماری
  • معماری پدیا
پشت بند معلق یک پشتوانه معماری است که بار سقف ها یا سقف های طاقدار را تحمل می کند ،در واقع تکیه گاه معلق است