معماری بین النهرین خاور نزدیک

همه چیز در مورد معماری بین النهرین

لاماسو چیست

در هنر، لاماسو به شکل گاو بالدار یا به شکل شیر با سر انسان مذکر به تصویر کشیده شده است. چهره هایی از لاماسو هنوز در بنای پارسه تخت جمشید و نقش برجسته ها و مجسمه های موجود در موزه ها به ویژه در موزه بریتانیا لندن،

کاخ نارامسین

کاخ نارامسین و آکدی

این کاخ دارای دیوار ضخیم دو حیاط کوچک و یک حیاط بزرگ و هشتی و اتاقهای جانبی است. کاخ نارامسین تن ا یک ورودی داشته و دو برج بزرگ در دو سوی آن قرار دارد. هر ضلع این کاخ حدود 911 متر است و دارای دیوارهای ضخیمی به قطر 91 متر است.

با ما در تماس باشید