دسته: معماران جهان

معماران جهان
معماری پدیا

معمارآلونسو کانو (1667-1601)

آلونسو کانو (1667-1601) آلونسو یا آلونزو کانو یکی از مجسمه سازان بزرگ باروک اسپانیا است – که بخاطر استعدادهای گوناگونش – به عنوان مجسمه ساز،

ادامه مطلب
معماران جهان
معماری پدیا

معمار چارلز کامرون

چارلز کامرون چارلز کامرون، طراح اسکاتلندی، یکی از معماران بزرگ دربار رومانوف در سنت پترزبورگ در قرن هجدهم، برای طراحی معماری نئوکلاسیک برای ملکه کاترین

ادامه مطلب
معماران
معماری پدیا

معمار جیمز رنویک (1818-95)

سری معماری آمریکاییبرای یک راهنمای کلی، نگاه کنید به: معماری آمریکایی (1600-تاکنون).برای طراحی برج، نگاه کنید به: معماری آسمان خراش (1850 تا کنون). زندگینامه جیمز

ادامه مطلب
معماران
معماری پدیا

معمار اچ.اچ ریچاردسون (86-1338)

سری معماران آمریکاییبرای یک راهنمای کلی، نگاه کنید به: معماری آمریکایی (1600-تاکنون).برای طراحی برج، نگاه کنید به: معماری آسمان خراش (1850 تا کنون). زندگینامه یکی

ادامه مطلب
معماران
معماری پدیا

معمار آندریا پالادیو (1508-80)

زندگینامه آندریا پالادیو، یکی از غول‌های معماری رنسانس ونیزی در قرن شانزدهم، اساس طرح های خود را بر ارزش‌های معماری یونانی و سنت‌های معماری رومی

ادامه مطلب