آثار دوران پارینه سنگی

شاخصه های نقاشی در غارها دوره پارینه سنگی

الف- برخورد ناتورالیستی : هنرمند تنها چیزهایی را میکشید که آنها را درک میکرد وجای آن که فرشتگان را بکشد چیزهایی را میکشید که آنهارا میدید مانند گوزن،گاو وغیره .
ب- گرایش به توصیف : تصاویر ترسیم شده از سوی هنرمند در این دوره با خود نوعی داستان به همراه دارد داستان زندگی، داستانی از شکار .
ج- مشاهده گزینشی :هنرمند قسمتهایی را تاکید میکرد که از نظر او مهم تر بودند به عنوان مثال شاخ گاوها در تصاویر اولیه در غارهای لاسکو وآلتمیرا یکی از نمونه ها است .
د- توجه به خواص جادویی :هنرمند شکارچی با توجه به این تصاویر نیروهای ماورایی ونیروهای الهی به او کمک کنند تا در شکار وزندگی روزمره موفق شود .
ه- تزئینی نبودن نقوش: نقاشی ها جنبه تزئینی نداشته چون در قسمت های عقبی غار که دور از روشنایی بوده ترسیم شده اند همچنین از سطوح نامنظم و طبیعی دیوار غارها برای ایجاد تصور واقعی شکل های خود استفاده ماهرانه ای کرده است. اشکال رسم شده، اکثراً با برجستگی های دیوار انطباق کامل دارد.
علت ترسیم این نقاشی ها: آنها می خواستند حیوان را همیشه در اختیار خود داشته باشند. می خواستند با مکرر ساختن تصاویر جانوران بر صخره ها تعداد آنها را بیشتر و نسلشان را بارورتر کنند .

آثار پارینه سنگیآثار دوره پارینه سنگی
آثار پارینه سنگی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *