آثار دوره آشور – کاخ سارگون

کاخ جنوب غربی

آشوریان در زمان حکومت سنا خریب کاخی در نینوا (بین النهرین) بر پا کردند که به کاخ جنوب غربی معروف است. این بنا نقشه ویژهای دارد،متشکل از چند حیاط محصور با ردیف اتاقهاست، اما نحوه قرارگیری اتاقها در پیرامون حیاط از نظر شکر و عملکرد ببا کاخ
سارگون در خرساباد متفاوت است. در این کاخ نقوش برجسته فراوانی بر سطوح دیوارها ایجاد شده است، که موضوع این نقش برجسته ها تا حدودی مشابه با کاخ سارگون است. تنها مورد اختلاف وجود صحنه های صلح و آرامش است که به مراتب بیش از هر دوران دیگری است.

کاخ جنوب غربی
کاخ جنوب غربی

ارگ کاخ ناتمام سارگون در خرساباد

نقشه این ارگ بلندپروازانه است و بازتابی از اطمینان شاهان به قدرت همیشه پیروز خود است. این کاخ مساحتی نزدیک به 611 هزار متر مربع دارد و بیش از 111 حیاط و اتاق داشت. کاخ سارگون روی تپهای مرتفع ساخته شده برای دور ماندن از سیالب و اینکه مقر پادشاه میان خانه زیردستان وخدا قرار دارد. سازندگان برای ساخت در صدد ایجاد تقارن بوده اند اما نقشه کاخ آشفته است. اتاقها با تاقهای گهوارهای خشتی پوشانده شده. میهمانان خارجی از یک حیاط بزرگ دیگر وارد میشدند، میگذشتند و به حضور پادشاه تاجدار
بار مییافتند. فضاهای این کاخ عبارتند از :مجموعه حیاط ها، اتاق تاجگذاری، اتاق دولتی، حرم،اتاق نگهبان، آبریزگاه و حمام و معبد اصلی زیگورات بودند.
نمای کاخ یک دیوار تنومند کنگره دار است که دارای دروازه تاق دار و در دو طرف دروازه 1 برج چهارگوش قرار دارد. پوشش تاق و برج ا کاشی لعاب دار با رنگ درخشان است. نگهبان دروازه اصلی دو گاو بالدار با سر انسان بدند الموسو.
جنوب غربی ارگ به یک زیگورات 6 گوش به ضلع 69 متر اختصاص دارد. زیگورات خرساباد احتماالً 7 طبقه داشته و هر طبقه 0/0 متر ارتفاع داشته است و هر طبقه رنگ متفاوت دارد. دارای پلکان حلزونی پیوسته دور تا دور ساختمان از کف پایینترین طبقه تا نوک بالاترین طبقه است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *