ابوالحسن میرعمادی

ابوالحسن میرعمادی
متولد 1322 اصفهان

سوابق تحصیلی:
• اخذ مدرك كارشناسي ارشد معماري از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه ملي ايران 1353
• دريافت نشان معمار كاخ بادگير 1351
عناوین و سمت ها:
• عضو موسس و مديرعامل مهندسين مشاور تينافرايند از 1377
• عضو جامعه مهندسان مشاور ايران
• عضو موسس و مشاور عالي BCD كانادا
• عضو هيات امناء و هيات مديره انجمن مفاخر معماري ايران
مشاغل و مسئولیت های گذشته
• سرپرست دفتر فني سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران
• قائم مقام مديرعامل مهندسان مشاور حيدرغيايي و همكاران
• عضو موسس شركت سرمايه گذاري مهندسان ايران
• موسس و مديرعامل كنسرسيوم سازندگان بين المللي ايران
• عضو موسس و مديرعامل مهندسان مشاور برنامه ريزي و طرح 1377 – 1361
فعالیت ها:
• همكاري با موسسات بين المللي تخصصي برنامه ريزي و طراحي مجموعه هاي بزرگ در بلژيك، آلمان و آمريكا
• مطالعه و تحقيق در روش هاي نوين و برنامه ريزي مراكز بهداشتي و بيمارستان هاي بزرگ آموزشي و فوق تخصصي در آمريكا و اروپا
• تدريس معماري داخلي و معماري تخصصي مراكز درماني در دانشگاه هاي كشور
• مرمت و ثبت آثار تاريخي در شاهرود، دامغان، گنبد قابوس، مازندران و گيلان
• طرح و بازسازي حوضخانه سعدي، شيراز
• طرح و بازسازي ميربزرگ، آمل
• مطالعه و بررسي بافت هاي تاريخي شهر اصفهان و تعيين محدوده آن
• طرح محوطه و حفاظت بيستون كرمانشان
• مجموعه كاخ گلستان و تكيه دولت 1350، مرمت عمارت بادگير و بازسازي بخشي از شمس العماره
• مشاوره سيستم هاي حفاظتي تخت جمشيد از اثرات جوي
• شناسايي و ثبت خانه هاي قديمي تهران و مشاركت در مرمت برخي آثار مانند خانه ميرزا محمود وزير 1349
• طرح و نظارت مجتمع هاي خدماتي و شهري پروژه هاي صنعتي در نقاط مختلف كشور
• طراحي معماري داخلي و توسعه مجلس سنا
• طراحي بيمارستان هاي فوق تخصصي دانشگاهي با همكاري مهندسان مشاور اس جي اي، شيكاگو
• طرح و نظارت و ساخت شهرك هاي مسكوني در تهران و شهرستان ها
• طرح و نظارت بيمارستان هاي تخصصي دانشگاه ها، بيمارستان فوق تخصصي در تهران (بيمارستان لاله)
• طرح و نظارت دفاتر كار و مراكز اداري و آموزشي در تهران و مراكز آموزش عالي در دانشگاه تهران
• طرح جامع و طراحي پدافند غيرعامل مجتمع هاي پالايشگاه وليعصر، پتروشيمي اراك و مجتمع صنايع دارويي شهيد مدرس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *