بودجه‌بندی سوالات نظارت و اجرا در آزمون های اخیر

ابتدا می‌توانیم سوالات را با توجه به جدول زیر به صورت موضوعی دسته‌بندی کنیم:

در ادامه بودجه‌بندی براساس هر منبع و سپس تعداد سوالات هر موضوع را بیان می‌کنیم.

آزمون اسفند 1402

 

در آزمون نظارت اسفند 1402، مباحث مربوط به طراحی، سهم بیشتری از سوالات را داشته‌اند و بیشترین سوالات از مبحث 4 آمده است.
دقت کنید که از همه مباحث، حداقل یک سوال طرح شده است.
در این آزمون دو منبع جدید “ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت” و “راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه” اضافه شد.
همچنین در این آزمون، تعدادی سوال مطرح شد که با دانش و تجربه کار در کارگاه‌های ساختمانی قابل پاسخگویی بودند.

نظارت اسفند 1402

 

 

در آزمون اجرا اسفند 1402، مباحث مربوط به سازه، سهم بیشتری از سوالات را داشته‌اند.
دقت کنید که از همه مباحث، حداقل یک سوال طرح شده است.
در این آزمون دو منبع جدید “ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت” و “راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه” اضافه شد.
همچنین در این آزمون، تعدادی سوال مطرح شد که با دانش و تجربه کار در کارگاه‌های ساختمانی قابل پاسخگویی بودند.

اجرا اسفند 1402

 

آزمون مهر 1402

 

در آزمون نظارت مهر 1402، مباحث مربوط به طراحی، سهم بیشتری از سوالات را داشته‌اند و بیشترین سوالات از مبحث 4 آمده است.
دقت کنید که از مبحث 15، 21، 22 و راهنمای جوش و اتصالات جوشی هیچ سوالی طرح نشده است.
با وجود اینکه قانون مالیات جزو منابع آزمون نظارت نیست، در این آزمون، یک سوال از موضوع مالیات مطرح شده است.

 

نظارت مهر 1402

 

در آزمون اجرا مهر 1402، مباحث مربوط به سازه، سهم بیشتری از سوالات را داشته‌اند.

دقت کنید که از مبحث 21 و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیچ سوالی طرح نشده است.

در این آزمون سه سوال از نشریه 246 (ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت)، مطرح شده است.

 

نظارت مهر 1402

آزمون اردیبهشت 1402

 

در آزمون نظارت اردیبهشت 1402، مباحث مربوط به سازه، سهم بیشتری از سوالات را داشته‌اند و بیشترین سوالات از مبحث 4 و 11 آمده است.
دقت کنید که از مبحث 20 هیچ سوالی طرح نشده است.

نظارت اردیبهشت 1402


در آزمون اجرا اردیبهشت 1402، مباحث مربوط به سازه، سهم بیشتری از سوالات را داشته‌اند و بیشترین سوالات از مبحث 11 آمده است.
دقت کنید که از مبحث 12 هیچ سوالی طرح نشده است.

نظارت اردیبهشت 1402


آزمون دی 1401

در آزمون نظارت دی 1401، مباحث مربوط به طراحی، سهم بیشتری از سوالات را داشته‌اند و در درجه بعدی، سوالات سازه قرار دارند.
دقت کنید که از مبحث 7 و 14 هیچ سوالی طرح نشده است.

نظارت دی 1401


در آزمون اجرا دی 1401، مباحث مربوط به سازه، سهم بیشتری از سوالات را داشته‌اند و سوالات طراحی در درجه بعدی اهمیت قرار دارند.
دقت کنید که از همه مباحث، حداقل یک سوال طرح شده است.

اجرا دی 1401


آزمون شهریور 1401

در آزمون نظارت شهریور 1401، به مباحث تأسیسات بیشتر پرداخته شده است.
در این آزمون از مبحث 8 هیچ سوالی طرح نشده بود. در حالی که در هر دو آزمون اجرا و نظارت دی 1401، سهم زیادی از سوالات به این مبحث اختصاص داشت.

نظارت شهریور 1401


در آزمون اجرا شهریور 1401، به مباحث سازه و تأسیسات تقریباً یه یک اندازه پرداخته شده است.
همچنین در این آزمون، 3 سوال مطرح شد که با دانش و تجربه کار در کارگاه‌های ساختمانی قابل پاسخگویی بودند.
دقت کنید که در این آزمون از مبحث 18 هیچ سوالی طرح نشده است.

اجرا شهریور 1401


آزمون مرداد 1400

در آزمون نظارت مرداد 1400، به هر سه موضوع طراحی معماری، سازه و تأسیسات یه یک اندازه پرداخته شده است. همچنین در این آزمون، 4 سوال مطرح شد که با دانش و تجربه کار در کارگاه‌های ساختمانی قابل پاسخگویی بودند.
ضمناً از همه مباحث، حداقل یک سوال طرح شده است.

نظارت مرداد 1400


در آزمون اجرا مرداد 1400، به مباحث سازه و تأسیسات تقریباً یه یک اندازه پرداخته شده است.
همچنین در این آزمون، 4 سوال مطرح شد که با دانش و تجربه کار در کارگاه‌های ساختمانی قابل پاسخگویی بودند.
دقت کنید که از مبحث 17 و 22 هیچ سوالی طرح نشده است.

اجرا مرداد 1400

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *