تاریخ معماری مصر پادشاهی میانه

تاریخ معماری مصر پادشاهی میانه

در تاریخ معماری مصر در این دوره ابتدا نا آرامی و آشوبهای داخلی مصر را فرا گرفت، اما منتوحوتب با اقتدار کامل توانست اتحاد را به مصر برگرداند و اقتصاد و هنر را رونق بخشد. احیای پیکره سازی، جواهرسازی و سبک جدید در نقاشی در این دوره انجام گرفت. مقبره های تخته سنگی دوره ی پادشاهی میانه، در بیشتر موارد جانشین مقبره های هرمی متعلق به پادشاهی کهن شدند. هزینه ی گزاف و تلاش بیهوده ای که صرف نگهداری از جسد مومیایی شده ی پادشاه در زیر هرمی بزرگ، آشکار و قابل نفوذ میشد، موجب پیدایش این رسم جدید تدفین مردگان گردید.

در شکل های مربوط که از داخل مقبره تخته سنگی آمنمحت گرفته شده تالاری دیده میشود که ستونهایش هیچ نقشی در نگهداری
سقف ندارد بلکه مانند ستونهای سرسرا بخشی پیوسته به بافت یکپارچه ی تخته سنگ هستند.

مقبره های صخره ای

از لحاظ شکل شناسی و ترکیب بندی بصری، معماری این آرامگاه ها در اصل پیش درآمدی بر شکل گیری مقبره های دوره پادشاهی جدید است. مقابر صخره ای از سنگ مهمترین بناهای پادشاهی میانه است که جانشین مقبره های هرمی شدند. و از نمونه های مهم آن مقبره خنوم حوتپ در بنی حسن را میتوان نام برد.

ویژگی های مقابر صخره ای

در نقاط دور دست در صخره ها کنده میشد بیشتر به دلیر محفوظ ماندن از غارت دزدان

ایوان ستون دار کوتاهی در جلو این مقابر قرار میگرفت

شامر: دهلیز، تاالر ستوندار، اتاقک مقدس میشدند. معابد سایت بنی حسن در یک انتظام محوری شکل گرفته اند.

دیواره مقابر با انواع نقاشی و نقش برجسته رنگین تزیین میشد وموضوعات مشابه گذشته بود

داخل مقبره دارای ستونهایی بود که نقشی در نگ داری سقف نداشتند.

ستون ها بخشی پیوسته با بافت صخره بودند. مانند ستون های ایوان

مقابر صخره ای در معماری مصر
مقابر صخره ای در معماری مصر

معبد منتوحوتب – معماری مصر

معبد منتوحوتپ معبد – مقبره است و در شهر دیر البحری در دامنه کوه با ترکیب معماری و طبیعت ساخته شده است. این معبد ترکیبی از اهرام دوره پیشین و تالار ستون دار چند طبقه است. سطوح تراس ها با راهروهای ستوندار جانبی به وسیله معبری شیب دار به هم متصل شده اند.
در وسط تراس بالایی معبد منتوحوتپ، هرم کوچکی از جنس سنگ به عنوان نشانی از مقبره قرار دارد. محل دفن فرعون خارج مجموعه ودر دل کوه قرار دارد.

معبد منتوحوتب
معبد منتوحوتب در معماری مصر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *