تفاوت بین شهرسازی و معماری چیست؟

شهرسازان

 • شهرسازان با تصمیم گیری در مورد چگونگی توسعه مناطق و مکان‌هایی که ساختمان‌ها می‌توانند در آن قرار گیرند، بر کل جوامع تأثیر می‌گذارند.
 • شهرسازان با در نظر گرفتن تأثیر توسعه برای کل منطقه یا بخشی از شهر، تصمیم می گیرند که چگونه از فضاها استفاده شود. آنها عوامل بلندمدت، مانند روندهای جمعیتی و اقتصادی را ارزیابی می کنند و توصیه هایی را برای سطح توسعه در یک منطقه ارائه می دهند.
 • شهرسازان نقش مهمی در توسعه و اجرای سیاست های عمومی ایفا می کنند. کار آنها شامل هماهنگی نزدیک با ذینفعان مختلف از جمله توسعه دهندگان، مقامات دولتی، تأثیرگذاران سیاست، ارگان های مجوز دهنده و حتی معماران است.
 • شهرسازان باید مسئولیت هر خطی که روی کاغذ میکشند را بپذیرند زیرا هر خط میتواند در شهر تغییری اساسی ایجاد کند.
 • شهرسازان به رفتارها توجه میکنند. (فضا همیشه ثابت است و استفاده کنندگان فضا متغییرند.)  اين انسان ها هستند كه به مبلمان ها و فضا هويت ميدهند.

فضا در مفهوم موجود خويش به تنهايي هيچ ويژگي خاصي را مطرح نمي كند. ولي به محض آنكه يك گروه انساني فعاليتي را در مكاني مطرح كند، معناي نمادين فضا پديدار مي شود، از اين پس فضا بستري براي فعاليت و رفتارهاي انساني مي گردد، محلي براي تخيل و واقعيت. ”

شار تا شهر، سيد محسن حبيبي

معماران

 • معماران تک ساختمان ها را طراحی میکنند.
 • طرح های معماری بر زیبایی شناسی و ظاهر ساختمان؛ و همچنین اطمینان از عملکرد، ایمنی و مطابقت کدها تمرکز دارند.
 • معماران بیشتر از آدم ها به فضا اهمیت میدهند. یک فضای خالی از جمعیت میتواند فضاسازی خیلی خوبی داشته باشد ولی باید توجه داشته که اگر جمعیت پذیر نباشد، بی استفاده میماند.

تفاوت بین شهرسازی و معماری چیست؟

 • معماران و شهرسازان هر دو در تعیین ظاهر یک جامعه نقش دارند، اما تمرکز خاص کار آنها متفاوت است. در حالی که معماران تک ساختمان ها را طراحی می کنند، شهرسازان تعیین می کنند که ساختمان ها در کجا ساخته شوند و چگونه از زمین برای رفع نیازهای جامعه استفاده شود.
 • شهرسازان بر تصویر بزرگ نیازهای جامعه و تأثیر آن بر مناطق اطراف تمرکز می کنند، در حالی که معماران در درجه اول به نیازهای مشتری خود توجه دارند.
 • هم شهرسازان و هم معماران باید اطمینان حاصل کنند که پروژه های آنها با قوانین ساختمانی، محدودیت های کاربری زمین و سایر مقررات مطابقت داشته باشد.
 • مقیاس برنامه ریزی مهم ترین تفاوت شهرسازها و معمارهاست. شهرسازها منطقه نگر هستند و معمارها پروژه نگر.
 • در حالی که یک معمار ممکن است در یک زمان بر روی یک پروژه ساختمانی متمرکز شود، یک شهرساز ممکن است آن پروژه و همچنین نحوه توسعه مناطق بیرونی آن را در نظر بگیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *