معماری باستانی هند

موهنجودارو

در کشور پاکستان آثار و بقایایی از معماری دوران باستان هند وجود دارد که از جمله ی آنها، بقایای موهنجودارو است. ویرانه های شهر موهنجودارو، در 611 کیلومتری شمال کراچی واقع است. این اثر باستانی شاهد بالمنازعی است بر عظمت تمدنی که از 0111 سال پیش در درهی ایالت سند پاکستان شکوفا شد.

یکی از نام هایی که به این شهر اطلاق شده “منهتن عصر برنز” است. خیابان های قسمت پایین شهر به صورت شطرنجی و عمود بر هم احداث گردیده و بلواری عریض به پهنای بیش از 91 متر در جهت شمالی- جنوبی کشیده شده که به وسیله ی خیابانهای فرعی شرقی-غربی قطع میگردد و ارتباط ساختمان های مسکونی که در این میان قرار گرفته اند به وسیله ی کوچه های باریکی برقرار میشود. در طرح ساختمانهای مسکونی این شهر دو اثر مهم رعایت شده است، اول آسایش و دوم امنیت.

از دیگر شاخصه های مهم این منازل، مهندسی سیستم فاضلاب میباشد که این مورد تا دوران یونان و رم بی سابقه بوده است. خانه ها را طوری ساخته اند که درها در گذر گاه های فرعی باز شود و نور و هوا از حیاط خلوت تأمین گردد. نکته مهم در ساخت این خانه ها ضخامت دیوار آن است که حاکی از دو طبقه بودن آن است.
این شهر دارای حمامی بزرگ است که بر روی تپّه ای مصنوعی از 7تا96 متر ارتفاع ساخته شده است. سومین بنای مهم در این شهر سالنی بزرگ است مشتمل بر 11 ستون که در داخل آن حیاط خلوت کوچکی قرار دارد، احتمال میرود این سالن به عنوان دفتر مرکزی مورد استفاده قرار می گرفته است.

به طور خالصه شاهکارهای تمدن موهنجودارو را میتوان به صورت زیر معرفی کرد:
پیشرفت در زمینه استانداردسازی آجر.
مهندسی شبکه فاضالب براساس اصول فنی و استاندارد.
خانه هایی بر اساس نقشه و اندازه یکسان

معماری هند
معماری باستانی هند

هاراپا

هاراپا به مانند موهونجودارو و سایر شهرهای هندی به دو بخش اصلی بزرگتر غرب یا شهر پایین و بخش کوچکتر شرقی یا ارگ تقسیم شده که در عین کوچکتر بودن، از بخش غربی بلندتر است. یکی از مهمترین و جالبترین بناهای موجود در این بخش، سیلوی معروف هاراپاست.

هاراپا
هاراپا – معماری هند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *