معماری معابد آیین جین

آئین جین از آئین ای باستانی هند میباشد،جین ها به فن معماری علاقه و دلبستگی داشتند. معابد این آیین در سده های 99 و 91 میلادی جزء زیباترین معابد آن دوران است، این معابد تقلیدی از نقشه های معابد بودایی در ابتدا و بعد از آن معابد ویشنو و شیوا بود. نمای این معابد ساده، امّا از درون بسیار پیچیده است.
جینها در مونت آبو معبد بسیار مهم و حائز اهمیت ساختند. اول: معبد ویمال، دوم: معبد تیجپاال، و آخر: معبد آدیناتا. در معماری این معابد، انتقال از شکل های مدور نیایشگاه ای سبک بودایی به سبک برجدار هند قرون وسطی قابر مالحظه است. خالصه اینکه معماری کهن هند، تقوا و روح پرهیزگار خویش را نه فقط با شکوه و جلال معابد خود، بلکه؛ پرداختن به جزئیات بسیار دقیق و ظریف نشان میدهند. هرگاه دست بیگانه ای به معابد میرسید، آنرا ترک می نمودند چون تصّور می کردند که معبد آلوده شده. جز چند نمونه کاخ استثنائی، معماری هند سراسر در خدمت دین بود. مردم هند به خود زحمت نمیدادند که برای خودشان بناهای با شکوه بسازند، امّا هنر خود را وقف خدمت به خدایان می کردند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *