معمار رضا بهبهانی

سوابق تحصیلی:

اخذ مدرك دوره اول معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1339
اخذ مدرك دكترای معماری از دانشگاه فلورانس ایتالیا 1344
اخذ گواهینامه برنامه ریزی شهری و منطقه ای از پلی تكنیك لندن 1348


عناوین و سمت ها:

عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
عضو موسس جامعه مهندسان معمار ایران
استاد مدعو دانشكده های معماری همدان، كرمان، قزوین، تبریز و شیراز از 1371
مدرس و عضو هیات علمی دانشكده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز
موسس و مدیرعامل شركت آمایش سرزمین دیرین
عضو موسس كانون دانش آموختگان در ایتالیا
عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
عضو كانون مهندسین ایران
عضو گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران


مشاغل و مسئولیت ها

مسئول طرح های مدارس جدید، ایتالیا 1345-1348
آسیستان مدرس انستیتوی شهرسازی دانشگاه فلورانس، ایتالیا
سرپرست دفتر طرح های تفصیلی طرح جامع تهران، شهرداری تهران 1353-1348
مدیر كل برنامه ریزی و شهرسازی، شركت نوسازی عباس آباد 1363-1357
مشاور حوزه معاونت شهرسازی، تهران و مسئول دفتر فنی سازمان زمین شهری استان تهران 1359-1357
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور آمایش محیط 1374-1370


فعالیت ها:

همكاری با شهرداری منطقه مرتون – لندن
مدیریت دفتر خصوصی و طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان های مسكونی، اداری، آموزشی، تجاری و ورزشی تفریحی 1352-1348
مدیر طرح جامع شهرهای اهواز و بندرعباس 1353-1351
طرح شهرك زردشت، اهواز 1356-1355
مدیریت بازنگری طرح تفصیلی منطقه یك تهران
مشاور و طراح فروشگاه های زنجیره ای رفاه
تحقیقات و پژوهش های شهرسازی، ایتالیا 1345-1341
طراحی پروژه های معماری، ایتالیا 1345-1341
مشاركت در طرح جامع مشهد 1355-1353
طرح جامع كرج 1350-1349
همكاری در طراحی شهر جدید مهاجران اراك، وزارت مسكن و شهرسازی 1364-1363
همكاری در طراحی و تدوین نظام نوین هدایت و كنترل ساخت و ساز شهری 1376-1374 و اجرای طرح فوق 1377-1376
تدوین دستورالعمل تهیه نقشه های معماری برای سازمان نظام مهندسی استان تهران 1379-1378

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *