منابع آزمون نظام مهندسی

رشته معماري (نظارت)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب‌نامه‌های آن
 • مبحث دوم (نظامات اداري) – ۱۳۸۴
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق) – ۱۳۹۵ + غلط‌نامه
 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) – ۱۳۹۶
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) – ۱۳۹۶
 • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – ۱۴۰۰
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي) – ۱۳۹۸
 • مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) – ۱۳۹۹ + غلط‌نامه
 • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- ۱۴۰۱ + غلط‌نامه
 • مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمان‌ها) – ۱۴۰۰
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) – ۱۳۹۲
 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – ۱۳۹۵ + غلط‌نامه
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – ۱۳۹۶ + غلط‌نامه
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي) – ۱۳۹۲
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – ۱۳۹۶
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي) – ۱۴۰۱ + غلط‌نامه
 • مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا) – ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) – ۱۳۹۹
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – ۱۳۹۶
 • مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) – ۱۳۹۵
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها) – ۱۳۹۲
 • ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) – ۱۳۹۰
 • راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه – ۱۴۰۲
 • پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله – استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)

*منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان است.
*ویرایش‌های ذکر شده برای هر مبحث ملاک آزمون است و نباید از ویرایش های قبلی استفاده شود.
*غلط‌نامه‌های ذکر شده از لینک زیر قابل دانلود است: https://inbr.ir/?page_id=82

منابع زیر در سایت دفتر مقررات ملی معرفی شده اند، ولی این منابع فرعی هستند و توصیه می‌شود روی منابع اصلی که در بالا ذکر شده تمرکز کنید.

 • گودبرداری، پی‌سازی و سازه‌های نگهبان*
 • روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان‌ها*
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
* در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
* به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته معماري (اجرا)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب‌نامه‌های آن
 • مبحث دوم (نظامات اداري) – ۱۳۸۴
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق) – ۱۳۹۵ + غلط‌نامه
 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) – ۱۳۹۶
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) – ۱۳۹۶
 • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – ۱۴۰۰
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي) – ۱۳۹۸
 • مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) – ۱۳۹۹ + غلط‌نامه
 • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- ۱۴۰۱ + غلط‌نامه
 • مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمان‌ها) – ۱۴۰۰
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) – ۱۳۹۲
 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – ۱۳۹۵ + غلط‌نامه
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – ۱۳۹۶ + غلط‌نامه
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي) – ۱۳۹۲
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – ۱۳۹۶
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي) – ۱۴۰۱ + غلط‌نامه
 • مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا) – ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) – ۱۳۹۹
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – ۱۳۹۶
 • مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) – ۱۳۹۵
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها) – ۱۳۹۲
 • ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) – ۱۳۹۰
 • راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه – ۱۴۰۲
 • پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله – استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 • قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار*
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

*منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان است.
*ویرایش‌های ذکر شده برای هر مبحث ملاک آزمون است و نباید از ویرایش های قبلی استفاده شود.
*غلط‌نامه‌های ذکر شده از لینک زیر قابل دانلود است: https://inbr.ir/?page_id=82

منابع زیر در سایت دفتر مقررات ملی معرفی شده اند، ولی این منابع فرعی هستند و توصیه می‌شود روی منابع اصلی که در بالا ذکر شده تمرکز کنید.

 • گودبرداری، پی‌سازی و سازه‌های نگهبان*
 • ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*
 • روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان‌ها*
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه*

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
* در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
* به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته معماري (طراحی)

 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق) – ۱۳۹۵ + غلط‌نامه
 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) – ۱۳۹۶
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي) فقط ضوابط مربوط به طراحی – ۱۳۹۲
 • مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا) – ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) – ۱۳۹۹
 • ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹
 • مبانی طراحی معماری*
 • جزئیات اجرایی ساختمان*

*براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
*منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان است.
*در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
*به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *