نکات مهم راهنمای طراحی و اجرای دیوار بنایی محوطه

کتاب “راهنمای طراحی و اجرای دیوار بنایی محوطه” از آزمون اسفند 1402 به منابع آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی افزوده شد.
این کتاب با توجه به بروز گسترده خسارات ناشی از زلزله به دیوارهای محوطه که علاوه بر خسارات جانی و مالی، موجب اخلال در جریان امدادرسانی به مناطق زلزله‌زده می‌شود و عدم شفافیت کافی در آیین‌نامه‌های موجود، تدوین شده است.

دیوارهای محوطه موضوع این کتاب عبارتند از:

 • بلوک‌های سیمانی توخالی
 • آجر فشاری
 • آجر فشاری سوراخ‌دار

1- پانل بنایی: قسمت اصلی دیوار بوده و وظیفه اصلی جداسازی محوطه از محیط اطراف را دارد. ارتفاع آن عمدتاً 2 تا 3 متر است.
2- کلاف قائم: به منظور کاهش طول آزاد قسمت بنایی دیوار به کار می‌روند. به عبارتی، نقش تکیه‌گاه را برای پانل‌های بنایی ایفا می‌کنند.
3- کلاف افقی: به منظور بهبود انسجام و یکپارچگی بلوک‌های رج فوقانی دیوار کاربرد داشته و نقش تکیه‌گاهی برای لبه فوقانی دیوار ندارند.
4- شالوده: به منظور توزیع یکنواخت نیروها بر خاک و نیز تأمین پاشنه کافی برای ارتقای پایداری دورانی دیوار به کار می‌رود.

اجزای اصلی دیوار بنایی محوطه (صفحه 18)

1- نیروی ناشی از زلزله
در محاسبه نیروی زلزله، لازم است ضریب اهمیت دیوار محوطه معادل ضریب اهمیت مهم‌ترین ساختمان اصلی محوطه در نظر گرفته شود. در صورتی که محوطه فاقد ساختمان باشد، می‌توان ضریب اهمیت را 0.8 در نظر گرفت.
در محاسبه وزن واحد مترمربع دیوار، لازم است وزن ناشی از نما، سیمان‌کاری، حفاظ و نرده‌های نصب شده روی دیوار نیز لحاظ گردد.
2- نیروی ناشی از باد
در صورتی که دیوار محوطه در مناطق پر تراکم شهری باشد، می‌توان نیروی باد محاسبه شده را به میزان 20 درصد کاهش داد.
3- سایر نیروهای تصادفی
سایر نیروهای تصادفی عبارتند از نیروی ناشی از ضربه، انفجار، سیل یا هر نوع بار تصادفی محتمل که در جهت خارج از صفحه به دیوار وارد می‌شود.

فلوچارت طراحی دیوار محوطه
 • حداقل سطح مقطع آرماتور شالوده باید 0.0018 سطح مقطع شالوده در نظر گرفته شود.
 • نیمی از درصد آرماتور حداقل را می توان در بالای مقطع و نیم دیگر را در پایین مقطع شالوده قرار داد.
 • به منظور اجرای بتن شالوده، نیازی به قالب بندی نیست.
جزئیات اجرا و آرماتور بندی شالوده

در مورد کلاف های قائم بتنی، اتصال دیوار به کلاف قائم به یکی از روش های زیر انجام می شود:

 • طول همپوشانی میلگردهای بستر، 75 برابر قطر مفتول طولی آنها در نظر گرفته شود.
 • حتی المقدور محل همپوشانی در رج های مختلف دیوار در یک راستا نباشد.
 • در این روش، قالب بندی کلاف های قائم بتنی باید به نحوی باشد که بلوک های دیوار در تماس مستقیم با بتن تازه قرار گیرند.
 • در صورتی که دیوار فاقد میلگرد بستر باشد، همچنان می توان اتصال دیوار و کلاف را از طریق قرار دادن تکه های میلگرد بستر حداقل به طول 60 سانتی متر از هر طرف کلاف تأمین نمود.
 • در این روش نیز، قالب بندی کلاف های قائم بتنی باید به نحوی باشد که بلوک های دیوار در تماس مستقیم با بتن تازه قرار گیرند.
 • استفاده از این اتصال برای دیوارهای با اهمیت زیاد و بسیار زیاد مجاز نیست.
 • در این روش، در محل اتصال دیوار به کلاف قائم، واحدهای بنایی به صورت پس و پیش (حداقل به میزان 5 سانتی متر) اجرا می شوند.
 • در این روش نیز، قالب بندی کلاف های قائم بتنی باید به نحوی باشد که بلوک های دیوار در تماس مستقیم با بتن تازه قرار گیرند.
 • استفاده از این اتصال برای دیوارهای با اهمیت زیاد و بسیار زیاد مجاز نیست.
 • این روش، هم برای دیوارهای مسلح و هم دیوارهای غیرمسلح قابل استفاده بوده و لزومی ندارد دیوار و کلاف قائم همزمان اجرا شوند.
 • در این روش، از قطعات به شکل ناودانی یا دوبل نبشی یا قلاب و گیره پیش ساخته به منظور برقراری اتصال استفاده می شود.
 • با توجه به اینکه در این نوع اتصال با ایجاد فاصله مابین دیوار و کلاف، می توان دیوار را تنها در جهت خارج از صفحه مقید نمود، این نوع اتصال برای استفاده در محل درز انبساط و درز انقطاع مناسب است.
روش های اتصال دیوار به کلاف قائم بتنی (روش آخر در خصوص کلاف فولادی نیز قابل استفاده است.)
 • صفحه 17، اجزای اصلی دیوارهای بنایی محوطه
 • صفحه 37، تذکرهای مربوط به آرماتورگذاری شالوده
 • صفحه 45 تا 47، اتصال دیوار به کلاف قائم
 • صفحه 18 تا 20، سه مود شکست اصلی سازه
 • صفحه 36، مقدار آرماتورهای حداقل در شالوده
 • صفحه 39، جزئیات مقاطع پیشنهادی کلاف قائم
 • دیوار محوطه
 • پانل بنایی
 • مود شکست سازه‌ای
 • فروریزش خارج از صفحه پانل بنایی
 • ناپایداری واژگونی
 • ناپایداری دورانی
 • دیوار فروریزشی
 • بلوک ته خالی
 • بلوک تو خالی ته خالی
 • لنگر واژگونی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *