کاخ نارامسین و آکدی

کاخ نارامسین در تل بواک NARAM SIN palace


این کاخ دارای دیوار ضخیم دو حیاط کوچک و یک حیاط بزرگ و هشتی و اتاقهای جانبی است. کاخ نارامسین تن ا یک ورودی داشته و دو برج بزرگ در دو سوی آن قرار دارد. هر ضلع این کاخ حدود 911 متر است و دارای دیوارهای ضخیمی به قطر 91 متر است.

کاخ آکدی شهر آشور AKKADIAN palace

یک کتیبه مربوط به آکاد زیر پی دیوار یافت شده و دلیر انتساب این کاخ به دوره آکاد این کتیبه است. این بنا 6 گوش است و یک رودی
دارد که در ضلع شمالی آن قرار گرفته است.
متشکر است از حیاط مرکزی بزرگ با چند حیاط کوچکتر و اتاقهای جانبی کوچک به دور آن. نقشه این کاخ شبیه نقشه کاخ نارامسین است.

کاخ آکدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *