دوره نوسنگی

دوره نوسنگی یا نئولتیک 9000-3500 قبل از میلاد

عصر نوسنگی

انسان دوره نوسنگی از مرحله جمع آوری غذا به مرحله کشت وزرع و از مرحله شکار حیوانات به اهلی کردن برخی جانوران روی آورد .مهم ترین نقاط تمدن در این دوران آسیای نزدیک (خاورمیانه )میباشد .آغاز دوران نوسنگی را میتوان با جابجایی هنر و تمدن از اروپا به خاورمیانه همراه دانست .به طور کلی دوره نوسنگی، دوره ای است که بشر از طبیعت جدا شده و دست به ساختمان وتغییر محیط طبیعی خود زد. در این دوره بود که انسان به کشاورزی پرداخت وموفق به اهلی کردن برخی جانوران وحشی گردید، وبا این کار، از شکار کردن، به کشاورزی و دامداری و تشکیل نخستین گروههای روستایی روی آورد. ایجاد خانه یا کلبه از شاخه ها، اولین ساخته بشر بودۀ که شکلی مدور داشت .انتخاب فرم دایره ای برای خانه از نظر اصول تکنیکی بیشتر به خاطر مشکلات سقف آن بوده. انسان این فرم را از طبیعت وچیزهایی که در آن برای او ناشناخته و مظهر عظمت بودند مثل خورشید و ماه، تقلید کرده است. معماری در عصر نو سنگی در اکثر مناطق احتمالاً با بکارگیری مصالح و فرم نقشه یکسانی، رایج بوده است.
کهن ترین منطقه ای که آثار ساختمانی ساخت بشر، درآن ایجاد گردید در خاورمیانه بوده است .وبه همین دلیل است که این منطقه را گهواره تمدن نامیده اند..

3 دیدگاه دربارهٔ «دوره نوسنگی»

  1. بازتاب: آثار عصر نوسنگی در اروپا - معماری پدیا

  2. بازتاب: عصر نوسنگی در آسیای غربی - معماری پدیا

  3. بازتاب: چتل هویوک CATAL HUYUK - معماری پدیا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *